Logopedische Praktijk Elise Jacobs

Articulatiestoornis

Een articulatiestoornis is een stoornis waarbij spraakklanken worden weglaten, een vervangen of vervormd. Articulatiestoornissen kunnen fonologisch of fonetisch zijn. Bij een fonetische articulatiestoornis wordt de fout (weglating, vervanging of vervorming) altijd gemaakt op dezelfde klank. Het kan een gevolg zijn van een structureel probleem (vb. te kort tongriempje), maar dit is niet altijd het geval. Bij een fonologische stoornis past het kind een foutief patroon toe. Het kind beseft niet dat de verschillen in klanken belangrijk zijn voor de betekenis. Alle jonge kinderen passen tijdens hun ontwikkeling vereenvoudigingsprocessen toe. Als een kind deze langer dan normaal toepast of atypische processen toepast, dan spreken we van een fonologische stoornis.