Logopedische Praktijk Elise Jacobs

Taalstoornissen

De normale taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Bij kinderen met een taal(ontwikkelings)stoornis kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. Zowel ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) en het taalgebruik wordt hierdoor getroffen. Als enkel de taal een vertraagd of afwijkend verloop vertoont, spreken we van een primaire taalontwikkelingsstoornis. Als de afwijkende of vertraagde ontwikkeling een gevolg is van een verstandelijke beperking, een gehoorstoornis of een psychische stoornis, spreken we van een secundaire taalontwikkelingsstoornis.